Rozwój mowy 3 latka

    3 latek nie zawsze potrafi wszystko powiedzieć, nierzadko zdarza się że dopiero zaczyna mówić. Jak jednak prawidłowo powinno rozwijać się twoje dziecko? Co powinno umieć mówić, a z czym sobie jeszcze nie poradzi?Jak mówi 3-latek?


    3–latek rozumie co się do niego mówi, jeśli treść wypowiedzi nie wybiega poza jego wcześniejsze doświadczenia. Dziecko spełnia polecenia, zawierające znane mu wyrazy. Wskazuje części ciała, twarzy, zabawek, przynosi przedmioty, podaje swoje imię czy wykonuje codzienne czynności według słownych instrukcji. Komunikuje się z otoczeniem za pomocą kilkuwyrazowego zdania. Mówi chętnie i dużo. Opowiada co widzi aktualnie, myśli głośno, mówi do siebie. Mówi gramatycznie nie poprawnie, ale to ulegnie poprawie. Dziecko zaciekawione jest otaczającym światem, zadaje mnóstwo pytań.


Jakie litery wymawia 3 letnie dziecko?

       3 letnie dziecko powinno wymawiać prawidłowo następujące dźwięki: [a, o, e, u, y, i, ą, ę, p, m, (także zmiękczone: pi, mi, bi) f, w (fi, wi), t, d, n, ń, l (li), ś, ź, ć, dź, k, g, (ki, gi), ch, j, ł], chociaż zdarza się u niektórych dzieci wymawianie konsekwentnie głosek [t, d] zamiast [k, g]. Zdarza się mylenie głosek ch i f. Jeśli te dźwięki nie pojawiają się w mowie dziecka 3 letniego, należy udać się po poradę do logopedy.

       Zdarza się że dzieci mylą kolejność liter w długich trudnych dla nich jeszcze wyrazach. Przykładowo na długopis mówią: głudopiś, czy na pchłę – pła, a na mszę- mysza albo szma.

       Głoski [s, c, z, dz] dzieci zaczynają prawidłowo wymieniać w wieku ok. 4 lat, choć zdarza się, że wymawiane i wtedy są jako [ś, ć, ź, dź]. Głoska [r] artykułowana jest jako [l] , a w wieku ok. 3 lat jako [j], np. [jowej] zamiast rower.

      

To rodzic uczy jak mówić, dlatego nie powinien powtarzać za dzieckiem błędnej wymowy. Wypowiedzi opiekuna powinny być pełne i poprawne a wszystkie głoski wymówione prawidłowo. 

Dziecko rozróżnia wymowę prawidłową, jak [samolot] i [siamolot], jego słuch fonematyczny jest już rozwinięty.
Share on Google Plus

About Anna Górska

0 komentarze:

Prześlij komentarz

Będzie mi niezmiernie miło, jeśli napiszesz parę słów, czy podoba Ci się materiał, artykuł itp.